SAB is lid van de branchevereniging HORUS. Dit geeft een waarborging als het gaat om onze kwaliteit als bewindvoerder. Leden van HORUS hanteren een door de vereniging ingestelde klachtenprocedure. Hier vindt u deze klachtenregeling.

Deze klachtenregeling is van toepassing op cliënten die onder bewindvoering van de SAB staan.

Maakt u en uw verwant geen gebruik van bewindvoering maar wel van de administratieve diensten dan geldt de volgende werkwijze: 

Een klacht dient altijd eerst schriftelijk en binnen een redelijke termijn (6 weken) door de klager bij de SAB te worden ingediend. De SAB nodigt de klager, naar aanleiding van de klacht, uit voor een gesprek. De SAB heeft de intentie om er samen uit te komen en wil alles doen wat redelijkerwijs verwacht kan worden om de klacht en daarbij behorende problemen op te lossen.

 

Top