De Vereniging van Cliënten en Verwanten (VCV) zet zich al ruim 45 jaar op unieke wijze in voor cliënten van Elver en hun verwanten.

Betrokkenheid en belangenbehartiging staan centraal. De VCV heeft compassie voor haar leden, wil hen op respectvolle wijze tot steun zijn en hen ontzorgen als het gaat om financiële zaken.

Het statutaire doel van de vereniging is: samen het welzijn van cliënten van Elver bevorderen en hun financiële belangen waarborgen.

Dit doen we door:

  • Het organiseren van belangenbehartiging en medezeggenschap,
  • Het informeren en inzicht geven (in relevante ontwikkelingen),
  • Het organiseren van lotgenotencontact,
  • Het organiseren van professionele ondersteuning op het vlak van persoonlijke administratie en bewindvoering.

Wat wij doen Over ons

Over ons

De verenging van Cliënten en Verwanten Nieuw Wehl (VCV) en de daarbij behorende Stichting voor Administratief Beheer Nieuw Wehl (SAB) werken vanuit de overtuiging dat uw inbreng, als familielid of wettelijk vertegenwoordiger, bijdraagt aan de best mogelijke zorg voor cliënten van Elver. Samen bevorderen we het welzijn van cliënten en behartigen we hun financiële belangen. 

Meer over ons

Nieuws

Digitale Nieuwsbrief

Brochure 2020

De VCV en SAB informeren u nu ook via een digitale nieuwsbrief. 

Lees verder...

Meer nieuwsberichten

Top