Twee keer per jaar vindt de algemene ledenvergadering (ALV) plaats.

Tijdens deze vergaderingen informeert het bestuur u als de lid over de ontwikkelingen binnen de vereniging (VCV) en de stichting (SAB). Dit is ook het moment waarop we enerzijds de jaarlijkse begroting met daarbij behorende contributie voor VCV en tarieven voor de SAB vaststellen. Anderzijds legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. 

Daarnaast organiseert de VCV regelmatig interessante lezingen tijdens de ALV. Verder is er tijdens de vergadering ruimte voor presentaties van de voorzitter van de cliëntenraad en de bestuurder van Elver. 

Top