De Vereniging van Cliënten en Verwanten (VCV) zet zich al ruim 45 jaar op unieke wijze in voor cliënten van Elver en hun verwanten. Betrokkenheid en belangenbehartiging staan hierbij centraal.

De VCV heeft compassie voor haar leden, wil hen respectvol tot steun zijn en hen ontzorgen als het gaat om financiële zaken.

Het statutaire doel van de vereniging is: Samen het welzijn van cliënten van Elver bevorderen en hun financiële belangen waarborgen.

Dit doet de VCV door:

  • Belangenbehartiging en medezeggenschap te organiseren;
  • Haar leden te informeren en te inzicht geven (in relevante ontwikkelingen);
  • Lotgenotencontact tot stand te brengen;
  • Het organiseren van professionele ondersteuning op het vlak van persoonlijke administratie en bewindvoering.
Top