De VCV wil haar leden ontzorgen. Daarom heeft zij de Stichting Administratief Beheer Nieuw Wehl (SAB) opgericht.

Als VCV-lid en wettelijk vertegenwoordiger kunt u het administratief beheer voor een cliënt van Elver geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan SAB.                                                             

SAB heeft geen winstoogmerk en is niet BTW-plichtig, daarom kunnen wij de tarieven van onze financiële diensten laag houden.

De stichting verzorgt uw financiële zaken conform met u gemaakte afspraken. Een team van twee professionele medewerkers is hier dagelijks mee aan de slag.

De SAB wordt aangestuurd door een bestuur. De leden van het bestuur van de SAB zijn soms ook bestuurslid van de VCV en zijn op voordracht van de voorzitter gekozen door de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VCV.  

 

Top