Zowel de VCV als de SAB hebben een eigen bestuur.

Bestuursleden zijn, op voordracht van de voorzitter, door de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VCV gekozen.

Bestuursleden van de VCV kunnen ook zitting hebben in de SAB maar dit is niet noodzakelijk.

Beide besturen bestaan idealiter uit vijf leden. In verband met de bewindvoeringstaken dient het bestuur van de SAB bevoegd professioneel bewind te kunnen voeren (hieraan wordt door het CBM, het kwaliteitsbureau van de rechtbank, eisen gesteld). Tenminste twee bestuursleden dienen bevoegd te zijn.

Het bestuur van zowel de VCV als SAB vergadert ca. 7 keer per jaar. 

Hieronder stelt het bestuur én de medewerkers zich aan u voor.

Bestuur

Lida Nijgh

Lida Nijgh - voorzitter VCV & SAB

Sinds het najaar van 2018 ben ik als bestuurslid en bevoegd bewindvoerder betrokken bij de VCV en SAB, begin 2020 heb ik de rol van voorzitter op mij genomen. De zorg en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking heeft altijd mijn warme belangstelling, al sinds tientallen jaren ben ik hierbij, in verschillende functies, betrokken. Ik ben opgeleid als orthopedagoog. Het werk van de stichting en vereniging vind ik bijzonder waardevol voor de cliënten van Elver, ik wil hier graag een bijdrage aan leveren.


Ben Orriens

Ben Orriëns - penningmeester VCV & SAB

Mijn naam is Ben Orriëns, ik ben 72 jaar en woon in Gendringen. Ik ben sinds 2010 betrokken bij de VCV en SAB. In het werkzame leven was ik gecertificeerd registeraccountant bij laatstelijk Lodder Dales Accountants te Doetinchem. In die tijd fungeerde ik reeds een aantal jaren als registeraccountant bij de Stichting. Toen ik stopte met het werk in de accountancy werd mij gevraagd om penningmeester/adviseur en bewindvoerder te worden voor de vereniging en de stichting. Hier heb ik ja op gezegd omdat ik maatschappelijk nog graag, met mijn kennis, een "steentje" wil bijdragen op financieel, economisch en organisatorisch gebied aan deze mooie twee organisaties die nauw verbonden zijn met de cliënten c.q. haar wettelijke vertegenwoordigers van Elver. Per 1 januari 2022 draag ik mijn taken over aan Iwan Jolink. Ik blijf verbonden als adviserend bestuurslid.


Rob Hammink

Rob Hammink - bestuurslid VCV

In een wereld waar steeds meer calculators en managementen dicteren, wordt een sociaal geweten binnen organisaties van groter en essentieel belang. Omdat verstandelijk gehandicapten zichzelf niet kunnen verdedigen, zijn zij, meer dan wie ook, in hun belangenverdediging afhankelijk van anderen. De VCV is een partij die deze belangen op een zuivere manier behartigt en waaraan ik derhalve graag mijn bijdrage lever. Op de achtergrond speelt mee dat mijn broer Frank een dankbare client van Elver is. Hij woont met plezier op Hoef 4. Mijn bestuursdeelname vindt dus voeding in het hart van Elver.


Ron Eigenhuizen

Ron Eggenhuizen - bestuurslid SAB

Al meer dan 25 jaren ben ik werkzaam in de zorgsector in voornamelijk financiële functies. Dit omdat de zorgsector vanuit mijn professie een enorm uitdagende sector is waarin veel dynamiek is. Vanaf 2020 ben ik verbonden aan de SAB als bestuurder om met mijn kennis en ervaring een bijdrage te mogen leveren aan de cliënten van Elver.


Debby van Tuil en Debby Gieling zijn werkzaam voor de VCV en SAB.

Debby

Debby van Tuil – hoofd SAB 

Als hoofd van de SAB ben ik verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken van het bureau en daarnaast ben ik ook degene die de financiële belangen behartigt van onze cliënten.  

Dit doe ik vanuit een compassievolle gedrevenheid waarbij ik de verwanten van onze cliënten probeer te ondersteunen in een steeds zakelijkere maatschappij. Ik ben erkend professioneel bewindvoerder.


Debby Gieling

Debby Gieling -administratief medewerker

Sinds 1 september 2021 ben ik in dienst bij SAB en mag ik hier als medewerker ondersteuning bieden in alle werkzaamheden die door ons bureau verzorgt worden.

Met het team dragen we de zorg om de verwanten van onze cliënten zo goed mogelijk die ondersteuning te bieden die ze nodig hebben.  Waarbij de drijfveer is om het belang van onze cliënt zo goed mogelijk te behartigen. Het geeft heel veel voldoening en plezier om deze mooie functie te mogen uitvoeren. En dit doe ik met een part-time contract.

Ik ben samen met mijn man en 3 kinderen woonachtig in Loil (gemeente Montferland).


Top