Door de maatregelen, die zijn genomen tegen het verspreiden van het coronavirus, kan de algemene ledenvergadering (ALV) van 5 april 2020 niet doorgaan. 

Alle samenkomsten en evenementen zijn tot 1 juni 2020 verboden. Het bestuur van de VCV heeft daarom besloten de ALV van 5 april geheel te cancelen. Alle leden zijn hierover schriftelijk geïnformeerd.

We hopen elkaar in het najaar van 2020 weer te ontmoeten tijdens de volgende ALV. Na de zomer krijgt u hiervoor een uitnodiging.

Top