VCV-leden ondersteunen de cliëntenraad van Elver.

De VCV adviseert en ondersteunt de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd. Op die manier behartigt de vereniging ook indirect de belangen van de cliënten van Elver en van hun wettelijk vertegenwoordigers.

Tijdens de Algemene ledenvergadering (ALV) van de VCV informeert de cliëntenraad u over de ontwikkelingen binnen Elver.

Zijn er op- en aanmerkingen vanuit de ALV? Dan neemt de cliëntenraad deze mee in haar overlegvergaderingen met het bestuur van Elver.

De voorzitter van de Deelraad Cliëntvertegenwoordigers is aanwezig bij de bestuursvergaderingen van de VCV. Zo houden zij elkaar tussentijds op de hoogte en kunnen zij zaken sneller afstemmen. 

Via deze link kunt u meer lezen over de cliëntenraad. 

Medezeggenschap
Top