De VCV komt op voor de belangen van cliënten en hun verwanten of wettelijk vertegenwoordigers. 

Goede contacten onderhouden en samenwerken vindt de VCV belangrijk.

Daarom overlegt het VCV-bestuur met;

  • de directie van Elver;
  • de cliëntenraad;
  • regionale en landelijke organen binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

VCV-leden praten mee over belangrijke ontwikkelingen binnen Elver.

Als VCV-lid kunt u de halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) bijwonen en daar uw stem laten horen.

Zo heeft u invloed op ontwikkelingsmogelijkheden van cliënten en op ontwikkelingen die hun woon- en leefomgeving beïnvloeden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan geplande veranderingen binnen de woongroepen of aan uitgaven voor kleding en ontspanning. 

De directie van Elver is regelmatig aanwezig bij de ALV om samen in gesprek te gaan.

VCV-leden informeren over relevante ontwikkelingen in de zorg en (financiële) regelgeving 

Als verwant of cliënt heeft u te maken met allerlei regels en procedures rond bijvoorbeeld financiën of wettelijke vertegenwoordiging.

Heeft u vragen op dit gebied? De VCV denkt graag met u mee. U bereikt ons kantoor via telefoonnummer (0314) 238787

(0314) 238787Tijdens de ALV verzorgt de VCV presentaties over actuele en relevante onderwerpen.

Belangenbehartiging
Top