Belangenbehartiging

De VCV komt op voor de belangen van cliënten en hun verwanten of wettelijk vertegenwoordigers. 

Medezeggenschap

VCV-leden ondersteunen de cliëntenraad van Elver.

Lotgenotencontact

VCV-leden zijn lotgenoten, zij delen ervaringen.

Bewindvoering

Het SAB is bevoegd professioneel bewindvoerder. Dit betekent dat wij het financieel beschermingsbewind over een cliënt kunnen voeren.

Financiële dienstverlening

Als VCV-lid kunt u de SAB inschakelen voor verschillende diensten.

Top